Formació

La Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència organitzarà una formació sobre verificació de dades sobre el fet religiós a Catalunya en la qual hi participaran agents del sector de la salut, l’ensenyament, la cultura i els mitjans de comunicació. Es comptarà amb la col·laboració d’una agència acreditada en verificació de dades per a realitzar la formació, que permetrà:

    • Identificar i descriure les fonts d’informació i dades existents actualment.
    • Analitzar les dades disponibles avui a Catalunya sobre el fet religiós, les diverses opcions davant el fet religiós i la gestió de la seva diversitat.
    • Analitzar les mancances d’informació rellevant i propostes de millora.

Related posts

Leave a Comment