La comunitat bahá’í es reconeix com a confessió religiosa de notori arrelament

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha reconegut la comunitat bahá’í com una confessió religiosa d’arrelament notori després de 55 anys d’estar inscrits al Registre d’Entitats Religioses. Dins de la comunitat bahá’í hi ha 108 entitats inscrites i 17 llocs de culte a 15 comunitats autònomes. El reconeixement d’arrelament notori, a més de ser un estatus jurídic, també facilita la realització d’activitats religioses i els dona a possibilitat d’establir acords amb l’estat amb relació a finançament i altres qüestions.

Related posts

Leave a Comment