INFORME BIANUAL

L’objectiu principal de la Càtedra és la realització de l’Informe Bianual sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya. L’informe analitzarà el grau de reconeixement, respecte, protecció i compliment del dret humà a la llibertat religiosa a Catalunya al 2020 i 2021, tenint com a referència la normativa, estàndards i recomanacions internacionals en la matèria, així com el règim jurídic vigent a Espanya i Catalunya.

D’una banda, l’informe farà un registre dels incidents contra la llibertat religiosa i de consciència en els dos anys esmentats. Per exemple, s’inclouran casos com protestes contra l’apertura de centres de culte o incitació a l’odi contra una comunitat religiosa. D’altra banda, l’informe analitzarà la legislació i polítiques publiques vigents a Catalunya envers la llibertat religiosa. Aquestes tasques comptaran amb la realització de focus groups i entrevistes amb líders i membres de comunitats religioses, experts en la temàtica i periodistes especialitzats en el fet religiós.