Mapa Interactiu

La Càtedra dissenyarà un mapa interactiu amb diferents categories ponderades que permeti veure en quina situació es troba cada territori en termes de llibertat religiosa.